774 476 990
(800 HUNTER)
 

Lokátor Radiodetection RD8100™

Špičkový radilokátor určený pro trasování kabelů a potrubí.

 

  • Měření směru proudu na 4/8 kHz!
  • Současné zobrazení hloubky i proudu
  • Navigační režim bez nutnosti máchání s lokátorem
  • Dynamická ochrana lokátoru proti rušení

 

Radiolokátor zdobí aktivní dynamická ochrana proti rušivým vlivům ze zdrojů vysokého napětí, která umožňuje vysoce efektivní trasování i v blízkosti trafostanic anebo nadzemních vedení VN. A právě hranici efektivity posunul Radiodetection® u RD8100™ o velký kus dopředu jednou z nových funkcí, o kterých se nám předtím jen zdávalo. Tou je měření směru proudu na nejběžněji používanou frekvenci 8 kHz. Tím se tato funkce stává použitelnou prakticky na všech místech a významně se tak posouvá úplná jistota jednoznačného potvrzení trasované sítě na doposud nevídanou úroveň.

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více