774 476 990
(800 HUNTER)
 
 

Mapování dronem

Drony si již našly cestou do reklamních agentur, filmových štábů i srdcí fanoušků techniky, a to i díky cenové dostupnosti, za kterou požadované video záběry natočí. Ve srovnání s leteckými záběry, které se dříve nedaly pořídit jinak než letadlem či helikoptérou jsou náklady na jejich pořízení i provoz mnohonásobně nižší. Nyní se otevírá další éra k jejich komerčnímu využití.

 

 

DRONY TAK NOVĚ OTEVÍRAJÍ DALŠÍ MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ. JEDNÍM Z NICH JE MAPOVÁNÍ TERÉNU.

Dříve a v podstatě i v současnosti bylo a je běžné, že pro zmapování nebo zaměření části krajiny bylo zapotřebí geodetů. Ti musí nejdříve oblast fyzicky zaměřit a poté ještě strávit mnoho hodin u počítače při zakreslování nabytých dat.
Drony nebo-li UAV oproti tomu dokážou nasbírat požadovaná data v řádech desítek minut, a to v jakkoli nepřístupném terénu. Stejně tak rychlé je poté i převedení těchto údajů např. do AutoCADu nebo mapy. UAV létá podle GPS
a umí se tak pohybovat podle předem naplánované trasy.
Sběr dat pomocí dronů s GPS je rychlý, tím pádem i velmi ekonomický a především přesný. V řádu hodin tak můžete mít přehled o jakémkoli místě.

 

Z POŘÍZENÝCH DAT PAK LZE VYTĚŽIT ŘADA INFORMACÍ.

Od 3D modelů krajiny, přes podklady pro vytvoření ortofotomap, monitoring deformace terénu v závislosti na těžbě či živelné katastrofě a tak dále.

 

A KDE LZE MAPOVÁNÍ TERÉNU DRONEM NEBO MONITORING VYUŽÍT?

 

Velkým pomocníkem se drony stávají v těžařském průmyslu či inženýrském stavitelství. Na základě pořízených podkladů tak můžete rychle a přesně vypočítat kubatury těžby, pořizovat objemové průzkumy, monitorovat deformace terénu v závislosti na těžbě, měřit náklady na dopravu v závislosti na postupu zemních prací, monitorovat znečištění, sanační projekty či vytvářet 3D modely. Využití zdrojových dat se meze opravdu nekladou.

Drony všechny tyto dříve finančně i časově náročné činnosti velmi zrychlily a zefektivnily. Sesbíraná data jsou díky letu za pomocí GPS přesná, ekonomická a rychle dostupná. Již jste je ke své práci využili nebo jste jim zatím svoji důvěru nesvěřili. Za nás vám radíme vyzkoušet, dle našich zkušeností určitě nebudete litovat!

MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více