774 476 990
(800 HUNTER)

VYTYČOVACÍ PRÁCE, VYTYČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

VYTYČOVACÍ PRÁCE

– Vytyčení  je vyznačení bodů, které definují prostorovou polohu nějakého objektu

 

VYTYČENÍ DOPORUČUJEME ZEJMÉNA PŘI:

  • stavbě plotu na hranici pozemku
  • umístění stavby na pozemek
  • položení inženýrských sítí
  • vyznačení výškového bodu stavby

 

 

 

ZAMĚŘOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

  • Vyhledání, lokalizace a zaměření stávajících inženýrských sítí
  • Veškeré zaměřování inženýrských sítí je nutno provést ještě před záhozem
  • Polohově a výškově zaměříme trasu
  • Naměřená data zpracováváme dle směrnic a závazných předpisů příslušných správců sítí

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více