774 476 990
(800 HUNTER)

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBORU GEODÉZIE

Zpracujeme :

GEOMETRICKÝ PLÁN

 • GP pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)
 • GP pro vyznačení rozestavěné budovy (obvykle nezbytný doklad k získání hypotéky)
 • GP pro rozdělení pozemku
 • GP pro změnu hranice pozemku
 • GP pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
 • GP pro vyznačení věcného břemene (práva, která omezují vlastní­ka pozemku ve prospěch jiného)

 

 

 

PŘEDPROJEKTOVÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

 • Geodetické podklady pro projekt stavby jsou obrazem skutečného stavu v terénu
 • Výstupem je polohopisný a výškopisný plán, který slouží projektantovi jako přehled o dispozicích území, kde bylo měření prováděno.
 • Součástí zaměření jsou hranice pozemků, budov, plotů, komunikace a povrchové znaky inženýrských sítí jako vedení elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu atd.
 • Zapracujeme podpovrchové trasy inženýrských sítí

 

 

 

DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO STAVU (DSPS)

 • DSPS je vypracovávána ve fázi dokončení stavebního díla
 • Je podkladem pro kolaudační řízení a obsahuje veškeré případné změny, které byly provedeny v průběhu výstavby a které neodpovídají stavu objektu uvedenému v dokumentaci k ohlášení stavby (DOS) či stavebnímu povolení (DSP)
 • Zaznamenává konečný stav, ve kterém stavba byla uvedena do provozu

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více