774 476 990
(800 HUNTER)

VYTYČOVACÍ PRÁCE, VYTYČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

 

VYHLEDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Mezi naše speciality patří problematika „trasování“ podzemních inženýrských sítí, kdy vyjma standardních metalických sítí si naši zkušení technici elektro troufají za využití sond a tlačných prutů i na kanalizace a nepřístupné stavební objekty.

Disponujeme nejmodernějším technickým vybavením od společností Radiodetection a SEBA KMT, MEGGER.

– Naši technici jsou v pravidelných intervalech školeni v souladu s nejnovějšími trendy tohoto oboru přímo výrobců měřící techniky a v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sbírky.

 

VYTYČOVACÍ PRÁCE
Vytyčení je vyznačení bodů, které definují prostorovou polohu nějakého objektu.

 

Vytyčení doporučujeme zejména při:

 • stavbě plotu na hranici pozemku
 • umístění stavby na pozemek
 • položení inženýrských sítí
 • vyznačení výškového bodu stavby

 

 

 

ZAMĚŘOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 • Vyhledání, lokalizace a zaměření stávajících inženýrských sítí
 • Veškeré zaměřování inženýrských sítí je nutno provést ještě před záhozem
 • Polohově a výškově zaměříme trasu
 • Naměřená data zpracováváme dle směrnic a závazných předpisů příslušných správců sítí

 

 

 

PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Pro správce sítí zpracujeme:

 • studie
 • projektové dokumentace pro územní i stavební řízení
 • realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více