774 476 990
(800 HUNTER)

VĚCNÁ BŘEMENA

VYZNAČENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Jedná se o geometrický plán, ve kterém se graficky vyjádří rozsah práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.

Věcná břemena tedy právně omezují vlastníka věci ve prospěch jiné osoby tak, že je povinen něco konat, něco trpět nebo něčeho se zdržet. Existují rozdíly mezi věcnými břemeny, která jsou na straně oprávnění spojena s realizací užitné hodnoty věci a věcnými břemeny svědčícími určitému subjektu.

 

Podle tohoto dělíme věcná břemena na:

  • věcná břemena k věci
  • věcná břemena k osobám

 

Věcná břemena k věci působí tak, že každý vlastník nemovitosti zatížené věcným břemenem je povinen trpět výkon práva každého vlastníka nemovitosti, která je z věcného břemene oprávněnou. Pokud toto právo trvá, nemá změna v osobách vlastníků na výkon práva odpovídajícího věcnému břemenu k věci, žádný význam.

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více