774 476 990
(800 HUNTER)

GIS

GIS (geografický informační systém) je systém, ve kterém jsou shromažďována, spravována a analyzována prostorová data. Jejich analýza je umožněna především díky návaznosti na databázi a vzájemné vztahy. Součástí GIS je podkladová mapa a tematická nadstavba, podle požadavků zákazníka.

GIS inženýrských sítí zpracováváme jako součást DSPS, rekonstrukcí, zpřesnění polohy sítí apod. především v programech G!NIUS a ArcGIS.

Na žádost zákazníka jsme schopni analyzovat, zpracovat, připravit a implementovat data do Vámi preferované softwarové platformy.

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více