774 476 990
(800 HUNTER)

PASPORTY

 

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze.

Eviduje, jaký majetek obci náleží, zda leží na jejím pozemku či pozemku soukromého vlastníka nebo v jakém je majetek stavu.

Pasportizace umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje případný další rozvoj obecního vlastnictví.

 

VÝHODY PASPORTIZACE:

 • zmapování kompletního obecního majetku
 • evidence skutečného technického stavu
 • zjištění problémových míst
 • vyjasnění územněsprávních sporů
 • podpora pro nové rozvojové projekty
 • podklad pro audity (energetické, apod.)
 • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu
 • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie
 • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům

 

CO LZE PASPORTIZOVAT?

 • pasport komunikací
 • pasport veřejného osvětlení
 • pasport zeleně
 • další – inženýrské sítě, obecní mobiliář, kamerové systémy, uliční graf, obecní parcely, reklamy, hřbitovy, památky, architektura, svoz odpadu, úklid obce, studny….

 

 

 

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více