774 476 990
(800 HUNTER)

GIS

 

GIS (geografický informační systém) je systém, ve kterém jsou shromažďována, spravována a analyzována prostorová data. Jejich analýza je umožněna především díky návaznosti na databázi a vzájemné vztahy. Součástí GIS je podkladová mapa a tematická nadstavba, podle požadavků zákazníka.

Na žádost zákazníka jsme schopni analyzovat, zpracovat, připravit a implementovat data do Vámi preferované softwarové platformy.

 

UPLATNĚNÍ V OBLASTECH:

  • Územní rozhodování a regionální rozvoj – tvorba územních plánů, územně analytických podkladů, koncepcí strategického rozvoje
  • Krizové řízení – management složek integrovaného záchranného sboru (ISZ ČR) při krizové sitauci, zpracování krizových plánů (např. povodňové plány)
  • Evidence majetku, parcel, nemovitostí
  • Specializované státní instituce – modelování přírodních i socioekonomických jevů (např. analýzy migrace obyvatelstva, sestavení registru biotopů, modelování svahových pohybů nebo odtoku srážek)
  • Cestovní ruch – zviditelnění území pro turisty

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více