774 476 990
(800 HUNTER)

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

 

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKŮ – z důvodu:

  • neznatelných hranic v terénu (pole, lesy)
  • stavby oplocení
  • osazení stavby do hranice pozemku
  • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
  • ověření průběhu stávajícího oplocení – kontrolní vytyčení
  • obnovy parcel pozemkového katastru – zjednodušené evidence
  • pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti

 

 
MAPOVÁNÍ DRONEM
Novinka v oblasti mapování terénu.
Více